Tối đa 140 kí tự

  Thông tin liên hệ


  • Công ty TNHH Xây Dựng Maxbond Việt Nam
  • Tel: (84-4) 3793 8868 | Fax: (84-4) 3793 8869
  • Email: Sales.vn@maxbond.sg
  • Address: Tầng 2 CCCT Trung Yên 1 đường Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Hotline: 0966094959
  0243793 8868