Tối đa 140 kí tự

  Thông tin liên hệ


  • Maxbond Viet Nam Construction Ltd,
  • Tel: (84-4) 3793 8868 | Fax: (84-4) 3793 8869
  • Email: Sales.vn@maxbond.sg
  • Address: 2 Floor, Trung Yen 1 Building, Trung Yen 1 Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City
  • Hotline: 0966094959
  0243793 8868